IMG-4725.JPG

DR. ALİ CAN GÖK

Hakkımda

Dr. Ali Can Gök, lisans eğitimini ODTÜ Psikoloji Bölümünde 2010’da tamamladıktan sonra 2012 yılında Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını, 2017 yılında da Klinik Psikoloji alanında doktora eğitimini tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi boyunca ODTÜ Psikoloji Bölümü Ayna Klinik Psikoloji Ünitesinde süpervizyon altında psikoterapi görüşmeleri yapmış ve sonrasında da süpervizyon vermiştir. Bireysel yetişkin terapisi uygulamakta ve süpervizyonu vermektedir. Avrupa Psikologlar Birliği Federasyonunun psikologlar için kalite standartını belirleyen mesleki sertifikası EuroPsy sahibidir. Yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Bilkent Üniversitesi ve ODTÜ Psikoloji bölümlerinde ders vermektedir.

EĞİTİM BİLGİLERİ

2012-2017 Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Klinik Psikoloji – Doktora
2010-2012 Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Klinik Psikoloji – Yüksek Lisans
2005-2010 Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Psikoloji – Lisans

ÇALIŞMA ALANLARI

Duygudurum Problemleri
Depresyon
Bipolar Bozukluk
Kaygı Bozuklukları
Panik atak
Sosyal fobi
Takıntılar
Yaygın anksiyete bozukluğu
Travma sonrası stres bozuklukları
Fobiler
Sınav Kaygısı
Yeme Bozuklukları
Uyku Bozuklukları
Öfke ve Stres Yönetimi
Kişilik bozuklukları
Psikosomatik rahatsızlıklar
Yas süreci
Uyum ve adaptasyon süreçleri
Yaşa ya da hayat dönemine bağlı yaşamsal krizler
Süreğen yaşam örüntüleri
İletişim sorunları
İlişki sorunları
Kendini tanıma
Duygu düzenleme

BİREYSEL PSİKOTERAPİDE KULLANDIĞI YAKLAŞIMLAR

Kişilerarası Terapi

Şema Terapi

İlişkisel Terapi

AKADEMİK YAYINLARI & SUNUMLARI

 • Gök, A. C. (2015). Psikoterapi Süpervizyonunda Paralel Süreç: Bir Vaka Çalışması. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 2(2), 39-50.


 • Gök, A. C., Selçuk, E., & Gençöz, T. (in press). Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Tekrarlanan Ölçümlerde Kişi-içi Güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi.

 • Karancı, A. N., Gök, A. C., Yıldırım, B., & Borhan, N. (2017). Social support perceptions of Turkish people with schizophrenia: What helps and what doesn’t help. International Journal of Social Psychiatry. Advance online publication. doi: 10.1177/0020764017726931

 • Gök, A.C. (2018, Nisan). Öfke, Agresyon ve Pasif Agresyon. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı IV'de Panel, Ankara, Türkiye.

 • Erdi, S., & Gök, A.C., (2016, Nisan). İlk Görüşme. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı III'de Çalışma Grubu, Ankara, Türkiye.

 • Gök, A.C. (2015, July). Parallel Process in Psychotherapy Supervision. Poster presentation presented at 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.

 • Gök, A.C., & Gençöz, T. (2014, July). Associated Factors of Psychopathological Symptoms: Role of Early Maladaptive Schemas, Schema Coping Processes and Parenting. Oral presentation presented at 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

 • Gök, A.C., & Gençöz, T. (2013, July). The Role of Schema Coping Processes between Early Maladaptive Schemas and Psychopathology. Poster session presented at 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden.

 • Gök, A.C., & Gençöz, T. (2013, July). Do romantic relationships have a protective value. Oral presentation presented at 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden.

AKADEMİK YAYINLARI & SUNUMLARI

 • Gök, A. C. (2015). Psikoterapi Süpervizyonunda Paralel Süreç: Bir Vaka Çalışması. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 2(2), 39-50.


 • Gök, A. C., Selçuk, E., & Gençöz, T. (in press). Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Tekrarlanan Ölçümlerde Kişi-içi Güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi.

 • Karancı, A. N., Gök, A. C., Yıldırım, B., & Borhan, N. (2017). Social support perceptions of Turkish people with schizophrenia: What helps and what doesn’t help. International Journal of Social Psychiatry. Advance online publication. doi: 10.1177/0020764017726931

 • Gök, A.C. (2018, Nisan). Öfke, Agresyon ve Pasif Agresyon. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı IV'de Panel, Ankara, Türkiye.

 • Erdi, S., & Gök, A.C., (2016, Nisan). İlk Görüşme. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı III'de Çalışma Grubu, Ankara, Türkiye.

 • Gök, A.C. (2015, July). Parallel Process in Psychotherapy Supervision. Poster presentation presented at 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.

 • Gök, A.C., & Gençöz, T. (2014, July). Associated Factors of Psychopathological Symptoms: Role of Early Maladaptive Schemas, Schema Coping Processes and Parenting. Oral presentation presented at 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

 • Gök, A.C., & Gençöz, T. (2013, July). The Role of Schema Coping Processes between Early Maladaptive Schemas and Psychopathology. Poster session presented at 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden.

 • Gök, A.C., & Gençöz, T. (2013, July). Do romantic relationships have a protective value. Oral presentation presented at 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden.

AKADEMİK YAYINLARI & SUNUMLARI

 • Gök, A. C. (2015). Psikoterapi Süpervizyonunda Paralel Süreç: Bir Vaka Çalışması. AYNA Klinik Psikoloji Dergisi, 2(2), 39-50.

 

 • Gök, A. C., Selçuk, E., & Gençöz, T. (in press). Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Tekrarlanan Ölçümlerde Kişi-içi Güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi 33(82), 53-64. doi: 10.31828/tpd.13004433.2018.82.02.04

 • Karancı, A. N., Gök, A. C., Yıldırım, B., & Borhan, N. (2017). Social support perceptions of Turkish people with schizophrenia: What helps and what doesn’t help. International Journal of Social Psychiatry, 67, 657-665. doi: 10.1177/0020764017726931

 • Gök, A.C. (2019, Mayıs). Şizofreni ve Damgalama. III. Hacettepe Ruh Sağlığı Sempozyumu: Damgalama’da Davetli Konuşmacı, Ankara, Tükiye.

 • Gök, A.C. (2018, Nisan). Öfke, Agresyon ve Pasif Agresyon. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı IV'de Panel, Ankara, Türkiye.

 • Erdi, S., & Gök, A.C., (2016, Nisan). İlk Görüşme. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Kongresi: Deneyim Oluşturma ve Aktarımı III'de Çalışma Grubu, Ankara, Türkiye.

 • Gök, A.C. (2015, July). Parallel Process in Psychotherapy Supervision. Poster presentation presented at 14th European Congress of Psychology, Milan, Italy.

 • Gök, A.C., & Gençöz, T. (2014, July). Associated Factors of Psychopathological Symptoms: Role of Early Maladaptive Schemas, Schema Coping Processes and Parenting. Oral presentation presented at 28th International Congress of Applied Psychology, Paris, France.

 • Gök, A.C., & Gençöz, T. (2013, July). The Role of Schema Coping Processes between Early Maladaptive Schemas and Psychopathology. Poster session presented at 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden.

 • Gök, A.C., & Gençöz, T. (2013, July). Do romantic relationships have a protective value. Oral presentation presented at 13th European Congress of Psychology, Stockholm, Sweden.

DERGİ HAKEMLİKLERİ

Ayna Klinik Psikoloji Dergisi - Ayna Clinical Psychology Journal. ISSN: 2148-4376.

Türk Psikoloji Dergisi - Turkish Journal of Psychology. ISSN: 1300-4433