top of page

Nasreddin Hoca ve Açık İletişim


Nasreddin hocanın en bilinen fıkralarındandır ipe un sermek:

Nasreddin hoca, komşusunun hemen her gün bir şeyler istemesinden bıkmış. Komşu bir gün çamaşır ipi isteyince:

-Veremem, ipe un serdim.

Demiş.

-Aman hocam, ipe un serilir mi?

Diye sormuş komşusu. Nasreddin hoca cevaplamış:

-Vermeye niyetin olmayınca ipe un da serilir.

Bazen biz de kendimizi açık bir şekilde ifade etmek yerine ipe un sereriz. Bahaneler üretiriz. Yapmaya niyetli olmadığımız bir şeyi sürekli erteleme, yapacağım deyip yapmama, unutma, geç kalma ipe un serme biçimlerimizden bazılarıdır. Halbuki en başından ben sana ipimi vermek istemiyorum, çünkü sürekli bir şeylerimi ödünç almandan hoşlanmıyorum diyebilmek bizi hiç tahmin etmediğimiz kadar rahatlatacaktır. İstemediğimiz şeylere hayır diyebilmek çok kıymetli bir beceridir.

bottom of page